29 Ревизии (3de602664032784ddc25631574fbedf79442d150)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  David Larlet 3de6026640
Publishing Service преди 3 години
  David Larlet 549b87e155
Updating style преди 3 години
  David Larlet 5e8718365c
Update styles преди 3 години
  David Larlet 306ec74076
Drafting Service преди 3 години
  David Larlet aec85aeb84
Publishing Espoirs преди 3 години
  David Larlet 763cae605e
Publishing GAFAM+ преди 3 години
  David Larlet 5864a4a951
Publishing Intentions преди 3 години
  David Larlet 6fb00cbab3
Publishing Sortie ski преди 3 години
  David Larlet 4a1ae64e51
Update viewport meta for 2020 преди 3 години
  David Larlet de4c45ff8b
Styling of abbr tags преди 3 години
  David Larlet 9cc599857f
Publishing Réponses преди 3 години
  David Larlet dc5b3316ca
Add favicons преди 3 години
  David Larlet d2d8553139
Publishing Datagouv преди 3 години
  David Larlet c1228a6ce0
Publishing Futurs преди 3 години
  David Larlet c127f99b46
Add instantpage преди 3 години
  David Larlet 9732998647
Publishing Travail преди 3 години
  David Larlet 33315417d9
Bump style преди 3 години
  David Larlet fad52f27ac
More semantic markup (what a mess) преди 3 години
  David Larlet 0378d347ab
Put cache from 2020 in a dedicated folder преди 3 години
  David Larlet 620133d128
Apply pre-tick style to all pages преди 3 години
  David Larlet 1900b52884
Add date in articles list titles преди 3 години
  David Larlet 89d9e5fd7b
Publishing Écriture преди 3 години
  David Larlet 9199a3fa6a
Yet another iteration on style преди 3 години
  David Larlet 5dc4f70672
Iteration on design line-height преди 3 години
  David Larlet ef6328213e
Iteration on 2020 design преди 3 години
  David Larlet 284f4dbd3c
Update italic font preload преди 3 години
  David Larlet 55453fa9e2
Update design 2020 преди 3 години
  David Larlet d5b1dc8539
Unify 2020 templates footer преди 3 години
  David Larlet b76db5bec1
Does not make sense anymore to have stream and blog преди 3 години
  David Larlet 2f5cab4393
Implementing Pages преди 3 години