Przeglądaj źródła

TODO: choose my side (of the Atlantic ocean)

master
David Larlet 1 rok temu
rodzic
commit
430bc0753d
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu
1 zmienionych plików z 3 dodań i 2 usunięć
  1. 3
    2
      site.py

+ 3
- 2
site.py Wyświetl plik

@@ -4,7 +4,7 @@ import fnmatch
import locale
import os
from dataclasses import dataclass
from datetime import date, datetime
from datetime import date, datetime, timedelta
from html import escape
from pathlib import Path
from time import perf_counter
@@ -25,6 +25,7 @@ DOMAIN = "https://larlet.fr"
LOCAL_DOMAIN = "http://larlet.test:3579"
# Hardcoding publication at 12 in Paris timezone.
NORMALIZED_STRFTIME = "%Y-%m-%dT12:00:00+01:00"
TODAY = date.today() - timedelta(hours=6)


class CustomHTMLRenderer(mistune.HTMLRenderer):
@@ -116,7 +117,7 @@ class Page:

@property
def is_draft(self):
return self.date > date.today()
return self.date > TODAY


@cli

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz