Bladeren bron

TODO: choose my side (of the Atlantic ocean)

master
David Larlet 1 jaar geleden
bovenliggende
commit
430bc0753d
Geen bekende sleutel gevonden voor deze handtekening in de database
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 3 en 2 verwijderingen
  1. 3
    2
      site.py

+ 3
- 2
site.py Bestand weergeven

@@ -4,7 +4,7 @@ import fnmatch
import locale
import os
from dataclasses import dataclass
from datetime import date, datetime
from datetime import date, datetime, timedelta
from html import escape
from pathlib import Path
from time import perf_counter
@@ -25,6 +25,7 @@ DOMAIN = "https://larlet.fr"
LOCAL_DOMAIN = "http://larlet.test:3579"
# Hardcoding publication at 12 in Paris timezone.
NORMALIZED_STRFTIME = "%Y-%m-%dT12:00:00+01:00"
TODAY = date.today() - timedelta(hours=6)


class CustomHTMLRenderer(mistune.HTMLRenderer):
@@ -116,7 +117,7 @@ class Page:

@property
def is_draft(self):
return self.date > date.today()
return self.date > TODAY


@cli

Laden…
Annuleren
Opslaan