Преглед на файлове

Mastodon: trying an empty inbox

master
David Larlet преди 3 години
родител
ревизия
ed4b14a36a
No known key found for this signature in database
променени са 2 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    0
      david/mastodon/inbox.json
  2. 1
    1
      david/mastodon/profile.json

+ 1
- 0
david/mastodon/inbox.json Целия файл

@@ -0,0 +1 @@
{}

+ 1
- 1
david/mastodon/profile.json Целия файл

@@ -18,7 +18,7 @@
],
"discoverable": false,
"endpoints": {
"sharedInbox": "https://larlet.fr/dummy"
"sharedInbox": "https://larlet.fr/mastodon/inbox.json"
},
"id": "https://larlet.fr/david/mastodon/profile.json",
"icon": {

Loading…
Отказ
Запис