Przeglądaj źródła

Set a default lang for Notes

master
David Larlet 1 rok temu
rodzic
commit
e973527ab9
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu
1 zmienionych plików z 2 dodań i 0 usunięć
  1. 2
    0
      site.py

+ 2
- 0
site.py Wyświetl plik

@@ -89,6 +89,8 @@ class Item:

@dataclass
class Note(Item):
lang: str = "fr"

def __post_init__(self):
suffix = len("/index.md")
prefix = len("YYYY/MM/DD") + suffix

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz