Преглед на файлове

Set a default lang for Notes

master
David Larlet преди 1 година
родител
ревизия
e973527ab9
No known key found for this signature in database
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. 2
    0
      site.py

+ 2
- 0
site.py Целия файл

@@ -89,6 +89,8 @@ class Item:

@dataclass
class Note(Item):
lang: str = "fr"

def __post_init__(self):
suffix = len("/index.md")
prefix = len("YYYY/MM/DD") + suffix

Loading…
Отказ
Запис