Преглед на файлове

Better mastodon profile pic

master
David Larlet преди 3 години
родител
ревизия
e8a7b168be
No known key found for this signature in database
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
  1. 3
    3
      david/mastodon/profile.json

+ 3
- 3
david/mastodon/profile.json Целия файл

@@ -21,10 +21,10 @@
"sharedInbox": "https://larlet.fr/dummy"
},
"id": "https://larlet.fr/david/mastodon/profile.json",
"image": {
"mediaType": "image/jpeg",
"icon": {
"mediaType": "image/png",
"type": "Image",
"url": "https://larlet.fr/static/david/david-larlet-avatar.jpg"
"url": "https://larlet.fr/static/david/david-larlet-avatar-bleu.png"
},
"inbox": "https://larlet.fr/david/mastodon/inbox.json",
"manuallyApprovesFollowers": false,

Loading…
Отказ
Запис