Преглед на файлове

Bump some Python dependencies

master
David Larlet преди 1 година
родител
ревизия
b4efba6ac3
променени са 1 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 6 реда
  1. 6
    6
      requirements.txt

+ 6
- 6
requirements.txt Целия файл

@@ -1,6 +1,6 @@
Jinja2==3.0.0
minicli==0.4.4
mistune==2.0.0a5
Pillow==7.1.2
python-slugify==4.0.0
regex==2020.11.13
Jinja2==3.0.1
minicli==0.5.0
mistune==2.0.0rc1
Pillow==8.3.1
python-slugify==5.0.2
regex==2021.8.3

Loading…
Отказ
Запис