Przeglądaj źródła

Mastodon: unique outbox?

master
David Larlet 3 lat temu
rodzic
commit
31476eb024
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu
1 zmienionych plików z 45 dodań i 4 usunięć
  1. 45
    4
      david/mastodon/outbox.json

+ 45
- 4
david/mastodon/outbox.json Wyświetl plik

@@ -1,8 +1,49 @@
{
"@context": "https://www.w3.org/ns/activitystreams",
"first": "https://larlet.fr/david/mastodon/outbox_content.json?page=true",
"@context": [
"https://www.w3.org/ns/activitystreams",
{
"atomUri": "ostatus:atomUri",
"conversation": "ostatus:conversation",
"inReplyToAtomUri": "ostatus:inReplyToAtomUri",
"ostatus": "http://ostatus.org#",
"sensitive": "as:sensitive",
"toot": "http://joinmastodon.org/ns#",
"votersCount": "toot:votersCount"
}
],
"id": "https://larlet.fr/david/mastodon/outbox.json",
"last": "https://larlet.fr/david/mastodon/outbox_content.json?min_id=0&page=true",
"first": "https://larlet.fr/david/mastodon/outbox.json?page=true",
"last": "https://larlet.fr/david/mastodon/outbox.json?min_id=0&page=true",
"next": "https://larlet.fr/david/mastodon/outbox.json?max_id=1000&page=true",
"partOf": "https://larlet.fr/david/mastodon/outbox.json",
"prev": "https://larlet.fr/david/mastodon/outbox.json?min_id=0&page=true",
"type": "OrderedCollectionPage",
"totalItems": 1,
"type": "OrderedCollection"
"orderedItems": [
{
"actor": "https://larlet.fr/david/",
"cc": [
"https://www.w3.org/ns/activitystreams#Public"
],
"id": "https://larlet.fr/david/2020/04/10/",
"object": {
"atomUri": "https://larlet.fr/david/2020/04/10/",
"attachment": [],
"attributedTo": "https://larlet.fr/david/",
"cc": [
"https://www.w3.org/ns/activitystreams#Public"
],
"content": "<p><a href=\"https://larlet.fr/david/2020/04/10/\">Résistance</a> by <span class=\"h-card\"><a href=\"https://mastodon.social/@dav\" class=\"u-url mention\">@<span>dav</span></a></span></p>",
"conversation": "tag:larlet.fr/david/2020/04/10/",
"id": "https://larlet.fr/david/2020/04/10/",
"published": "2020-04-12T00:42:33Z",
"sensitive": false,
"summary": null,
"type": "Note",
"url": "https://larlet.fr/david/2020/04/10/"
},
"published": "2020-04-12T00:42:33Z",
"type": "Create"
}
]
}

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz