5 Ревизии (85308903a2df7b97fc0e261c86b2e680d78f609c)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  David Larlet 85308903a2
Update style преди 4 години
  David Larlet 677040ee46
Update viewport meta for 2020 преди 4 години
  David Larlet 4ef55aa9a8
New style, need to find a better way преди 4 години
  David Larlet f2d85e930b
Add favicons преди 4 години
  David Larlet 25bc250171
Moar links преди 4 години